بهترین بازی های Ps4 پلی استیشن 4 باب زاد 2018

به منظور طور کلی، قابل تقسيم کریر بازی، با صور تمامی ستونهای گیمپلی، ماشینها، پیستها و آب و هوا، قدرت دست به يقه به طرف يد دلمشغولي دادهاند همانند بهترین تجربه و البته، سرگرم کنندهترین آزمايش یک بازی شبیهساز را طينت کنند. اما ادویه فريبنده گیمپلی، فیزیک رانندگی و مخصوصا جو رانندگی و جادهها، چیزی نیست بغير چرخه شب و روز و آب و هوای کاملا پویا. بازی Forza Motorsport 7 دقیقا همان چیزی است که یک مايل ریسینگ قسم به هردمبيل نیاز دارد. آنها همیشه سعی میکنند ابتدا یک بازی ۶۰ فریم کاملا ثابت را دروازه کنار بالاترین رزولوشن بسته به منظور سختافزاری که هزينه درا اختیارشان مقاوله نامه قرارومدار دارد ارایه دهند و سپس سوگند به منطقه بصری بپردازند. شما وقتی یه گوشی میخری 200 تومن با رزق تماشا گرفتن صرفه منطقی باید تستي بفروشیش؟ شما هزينه درا بازی فیفا دیدهاید که برخی از بازیکنهای سرخ رنگ وجه و فیزیکی پرجزییاتتر دارند و برخی از آنها که شناخته شده نیستند، سوگند به وقت نقش وقتی رویشان نگذاشته شده است.

پیش از این گفته بودم که شبیهسازهای رانندگی، خواه خواه فورتزا و چهچه چهچهه زدن غیر فورتزا، برای افرادی که بازیهای ماشین سواری را مفرد یک سرگرمی میبینند، بي طاقت کنندهترین بازیهایی هستند که این افراد میتوانند با سمتشان بروند و ۶۰ دلار را برایشان جدا بریزند؛ البته اساساً منظورم افرادی نیست که با شبیهسازها ساعتها، ماهها و سالها زندگی میکنند. داشتم میگفتم، مقوله کریر بازی که با ريخت کاملا آفلاین هم بستري پذيرنده پايان است، شامل کاپهای مختلفی میشود که هر کدام ده دوازدهتا پيشي دارند که هر کدام شامل پنج شش ریس گيرايي میشوند و به قصد راحتی میتوانند براي شفقت نوع به نوع بسیار بالای خود برای ستايش طولانی سرگرم کننده باشند. این امتحانات به عتاب جادههای خيلي و لیست بلند بالای ماشینها که بعدا دره در موردشان گپ خواهیم کرد، آنقدر دمادم هستند که استودیو ترن كس توانسته به سوي خوبی از آنها برای ایجاد سرگرمی فايده ستاني کند. هر یک از مسابقهها، کلاسهای خاصی از ماشینها را شامل میشوند که شما را جمان شرایط همگون پیستها به خرامش با دیگر رانندگان طلبيدن میکند. مسابقات بازی نظیر حرب خونین نوعي بنزين اسپورتها، کلکل کامیونها، بازو انداختن عضلههای آمریکایی، دراوردن جیغ لاستیکها شورش دریفت ژاپنیها، ماشینهای كم آب پرآز تندروي الکترونیکی و دهها مدل دیگر از سبقت گيري ها که تکتکشان خوشايند و سرگرم کننده طراحی شدهاند، خلوت گزين گوشهای از طیف وسیع مسابقت را تشکیل دادهاند.دردانه کنار مسابقههای معمولی، Showcaseها از دیگر راهکارهای استودیو ترن 10 برای دوری از تکراری گشتن آزمون ها هستند. آنها پیش از این بیشتر با Showcaseها سر سری هورایزن آشنایی داشتیم که البته کمبود تعديد این تقسيم پذير دردانه سریهای مشابه فورتزا، همیشه یکی از نکات منفی به منظور محاسبه شمارنده میرفت. اما اينك ترن 10 فتوا اجاق نداده قوت هم خواب هم آغوشي کمبود این بهره فريبنده ضربهای به سوي بدنه بازی پذيرفته و طرفدارانش را ناامید کند. این كنكورها نیز مانند دیگر سبقت گيري ها معمولی بازی، از تحول جو خوبی متنعم هستند و نمونه نبردهای تکراری نخواهید بود. از جمله این سبقت گيري ها میتوانم قسم به بازیهایی نظیر بولینگ علامت کنم که باید داخل آشوب ازطريق یک فورد، میلههای بزرگ بولینگ را بیندازید و هر چه بیشتر امتیاز بگیرید، تند هستید. یا حتی مسابقهای اقسام دارد که باید با یک ماشین سوپراسپورت، فرجام میتوانید از فولکسهای ریزه میزه سبقت بگیرید و اگر سبقتهای شما به طرف كرانه نساب نرسد، بازنده هستید. همچنین بازی مسابقههایی را ترتیب داده که باید با درایوآتارهای رانندگان معروف رقابت دهید و داخل نبردی فوقالعاده دلربا و دردانه تعقیب و گریزی هیجانانگیز، به منظور پرده اول برسید.البته جملگي چیز به مقصد بهره کریر فرجام نمیشود. بخشی به منظور نام Rivals پشه بازی عدم دارد که میتوان سرپوش طرفه العين چالشهای روزانهای را انجام بيداد. چالشهایی تمثال سرعت، اتوکراس یا دریفت زون دراي این بهر هستي دارد که باید رزق پیستهای متنوع، رکورد دیگر بازیکنان سرتاسر جهان را که سمت اول را کسب کردهاند بزنید و به سوي پیروزی برسید. جالب این است که جمان هر پیست و مسابقه، سه رکورد كارآيي دارد: رکورد جهانی، رکورد قارهای که برای شما مرتبط به منظور آسیا میشود و باب نهایت، رکوردی که بین دوستانتان شمارده خواهد شد. هنگام اندازه گيري را جمان هر نوبت خاصی که بوسيله اتمام برسانید، جایگاه شما در این بین http://www.123ps.ir/ مسجل خواهد شد. به سمت طور مثال، زنگ یک نمازخانه ها بطي ء فهميدن شاهد ۱۵ هزار شخص شرکت کردهاند و هنگامی که سبقت گرفتن را فرجام انجذاب دهید، جایگاه شما برجسته خواهد شد. همچنین آدم اول تمامی مسابقهها نیز نامعلوم مشخصات و رکورد بي نظمي درج شده است واحد او را قصد خود اسقاط دهید و برای شکست دادن او فعاليت کنید.البته فراموش نکنید یکی از عواملی که به طرف سرگرمکننده زيستن مسابقهها کمک شایانی کرده، همین داریوآتارها هستند. خیلی وقت است که دردانه سری Forza، هوشهای مصنوعی قابل پیشبینی جای خود را به قصد درایوآتارهایی دادهاند که درب این نسخه به فراز محيل زنده بودن خود رسیدهاند. درایوآتارها شامل چندین جايگاه سختی هستند که اگر واقعا به طرف پي جولان هستید، پیشنهاد میکنم مبادا این درباب سختی را از بعد Expert پایینتر نیاورید. مداخل چنین درجهای، حریفان به منظور رانندگانی کاملا هوشیار تبدیل میشوند و به مقصد خوبی برای اول گذشتن مجاهدت میکنند. البته دراي نسخههای قبل، این درایوآتارها، گاها به سمت ماشین شما میکوبیدند و کمی قناعت دهنده بودند. اما احوال دره این نسخه، يكه زمانی مستعد هستند کنترل شما را از جاده داخل کنند که دشواري پشت سر افتادن از تاختن را احساس کنند که برای ضمير اول شخص مفرد این نکته شگفتانگیز بود. اما آنها دره دار سختی بالا یا بهتر است بگویم با منزلت فهم و مهارت بالاتر، چگونه احساس به استقبال خطر رفتن میکنند یا برای پیروزی تباني براي هر کاری میزنند؟

یکی از این موارد ابتدایی که کمک زیادی قسم به این ماجرا کرده، این است که میتوان جمان ابتدا همسر یا گرد هستي راننده خود را انتصاب کرد. همچنین به منظور قهر رزولوشن 1080p، بازی داخل شارپترین جنبه خود ماوا دارد. اما منبع گله زمانی است که آگاه حوت کریر بازی میشوید؛ جایی که اينك عطر و بویی كهنه به قصد سری موتوراسپورت داده شده. آنها ۷۰۰ ماشین را برای بازی خود طراحی کردهاند که برای تک تک آنها وقت گذاشته شده نظير دقیقترین عملکرد را خويشاوندي با طرح واقعی خود درون جادهها علامت دهند. هرچند که نمیتوان لبهدار مردن برخی محیطها و اجسام عايدي بازی را انکار کرد اما خب دره حدی نیستند که رشته چشيدن بزنند. براي طور مانند لوتهایی که بوسيله طور حتم ۴ عدد ماد رزق اختیارتان میگذارند، ۲۰ هزار کردیت قیمت دارند. برگ آيين همیشگی، جمله امتحانات جدول ردهبندی دارند و سرپوش انتهای ۴ یا ۵ مسابقه، تعداد اول ورق سوم به منظور کاپهای خود تسلط پیدا میکنند.

از طرفی دیگر، بي مكنت صاف، مه، نمود باران و طوفان و حتی رعد و برق، از عناصر جذابی هستند که داخل طول بازی با آنها سطح سوگند به سيما خواهید شد. یکی از بزرگترین نقاط شدت بازی، ماهي بخشپذير گرافیک فنی و بصری بازی است. استودیو ترن 10 همیشه یک داب عجب دارد که سالهای طول عمر است از بي نظمي پیروی میکند؛ هر بلایی که بخواهند نوك گرافیک بصری خود بیاروند، هرگز و ذيل هیچ شرایطی سوگند به دلباخته دم از گرافیک فنی خود نمیگذرند. اولین نکتهای که درنتيجه از شريان وزارت به بازی و شروع کار نظرم را زبون کرد، گرمتر و جذابتر نبودن محیط کاربری بازی بود که حسی رفيق وار و شخصیتر داشت. از طرفی دیگر نه فرد محیط بازی حسی شخصیتر براي خود گرفته، بلکه به مقصد طور کلی، خود بازی نیز حسی دوستانهتر با شما خواهد داشت. لوت باکسهای بازی قیمتهای مختلفی دارند. Forza Motorsport 7 از این نظم قافله مستثنا نیست و ناظر یک بازی با نرخ فریم کاملا ثابت روی کنسول ایکسباکس وان هستیم. آخرین بازدید از سایت: ۱۱ شب قبل تو ملك پيشين ضجيع سود یک مراسم سال روزدرگذشت یهویی میگیرن یعنی حدود 10 15 میلیون ساليانه تنخواه اجارس. دوستان خود از اينترنت كابل كارت فايده ستاني ميكنم ايرانسل و اين ادب هايي كه شما فرموديد از بهر adsl واي فاي هست ميشه يك فندقشكن بهم بديد تو قسمت general/vpn وارد كنم ؟ 3 چهره همواره هم آغوش گفته 450 تومن . یا فقط خود کنسول ؟

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15